Marijampolės apskrities vietos veiklos grupių susitikimas

Gruodžio 15 dieną Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės būstinėje  vyko Marijampolės apskrities vietos veiklos grupių atstovų susitikimas. Metams jau užveriant duris, vietos veiklos grupių vadovai ir administracijos darbuotojai susirinko aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijas. Šiai dienai nei viena iš Marijampolės apskrities vietos veiklos grupių dar nepaskelbusios VPS  kvietimų, šiuo metu vykta Finansinių sąlygų aprašų derinimo procesas. Vietos veiklos grupių laukia ir vietos plėtros strategijų keitimas. Susitikimo metu aptarti ir VVG tinklo apskrito stalo diskusijoje su LR Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento atstovais diskutuoti aktualūs klausimai, 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisyklių projektas.

Susitikimo darbotvarkė:

1.      VPS įgyvendinimo aktualijos

2.      VPS finansinių sąlygų derinimas

3.      VPS strategijų keitimas

4.      Kiti klausimai