Valdybos posėdis

2018 01 26  16 val. šaukiamas valdybos posėdis. Posėdis vyks Marijampolės VVG administracijos patalpose Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Darbotvarkė:
  1. Finansavimo sąlygų aprašo  VPS priemonės „Bendruomeniškumo skatinimas“ veiklos srities „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 vietos projektams tvirtinimas;
  2.  Finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Bendruomeniškumo skatinimas“ veiklos srities „Jaunimo užimtumo gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 vietos projektams tvirtinimas;
  3.  Finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Bendruomeniškumo skatinimas“ veiklos srities „Sporto ir sveikatingumo aktyvinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.3 vietos projektams tvirtinimas;
  4. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 tvirtinimas;
  5. 2017 metų VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas:

Valdybos narių dalyvavimas privalomas!