Viešinimo renginys

Informuojame, apie vyksiantį viešinimo renginį „Projekto rengimo pagal VPS priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas” aktualijos”

Renginių vieta:

  1. vasario 26 d. 17- 19 val. Marijampolės VVG buveinėje.