SEMINARAS „SOCIALINIO VERSLO VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĘ „LEADER“ IR „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA“

2017 m. birželio 15 d.Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir koordinatorius Saulius Stanynas dalyvavo Alytuje vykusiame ŽŪM renginyje „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų...

SOCIALINIO VERSLO FORUMAS

2017 m. kovo 29 d. Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir koordinatorius Saulius Stanynas dalyvavo ketvirtajame Socialinio verslo forume „Socialinė partnerystė – santykis tarp bendruomenės, NVO, socialinio verslo ir savivaldos“, kuris vyko Vilniuje,  Žemės ūkio...

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles,  patvirtintas žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 ,,Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių...

KONFERENCIJA „LIETUVOS KAIMO VIETOVIŲ KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS: GEROJI PATIRTIS“

2016 m. lapkričio 11 d. Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir koordinatorius Saulius Stanynas  dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto kartu su partneriais organizuotoje 7-oje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Lietuvos...