Kvietimas teikti paraiškas Nr. 9

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9 Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau...

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.9 PAGAL priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko...

Dėl kvietimo Nr.8 pratęsimo

Informuojame, kad dėl susiklosčiusių nepalankių sąlygų karantino metu pareiškėjams gauti papildomus dokumentus, 2020 03 23 valdybos posėdžio nutarimu 2020-3 kvietimo Nr.8 terminas pratęsiamas iki 2020 balandžio  17 dienos  15  valandos.

Valdybos posėdis

Informuojame, kad šių metų kovo 10 dieną (antradienis) 15 val. adresu Lietuvininkų 18, Marijampolė (Marijampolės VVG buveinė) vyks valdybos posėdis. Darbotvarkė: Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.8 PAGAL  priemonės „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ , veiklos sritis „Jaunimo užimtumo gerinimas“, priemonė „Socialinės atskirties mažinimas“ , priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“   vyks 2020 02 19 17 val. adresu Lietuvininkų...

Baigtas įgyvendinti projektas „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijose“), Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001

viesinimo straipsnis Suvalkietis           Baigtas įgyvendinti projektas „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijose“), Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001  ...

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.7 PAGAL I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse...

Sveikatingumo ugdymas Daukšiuose

     Daukšių miestelio bendruomenė įgyvendina projektą „Sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimas, bendradarbiaujant Daukšių, Daugirdų ir Užgirių bendruomenėms“ Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 kovo 20 d. įsakymu Nr. BR1-75 Daukšių...

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

Įgyvendinamas projektas „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijose“), Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001   Viešinimo straipsnis