Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.15 PAGAL  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse plėtoti” vyks 2022 05 05 17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.14 PAGAL   priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” “ vyks 2022 02 04 17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.13 PAGAL priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko...

Turizmas žmonėms ir apie žmones

  Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmas žmonėms ir apie žmones“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. BENDRA INFORMACIJA APIE...

Sumanieji kaimai

Sumanus (SMART) kaimas – tai socialinė ekonominė sistema, kurios vystymusi suinteresuotos bendruomenės, siekdamos padidinti savo atsparumą ir gyvenimo kokybę (pažanga turi būti išmatuojama), remiasi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, priima ir įgyvendina inovatyvius, į...