MARIJAMPOLĖS VVG RENGIA NAUJĄ 2023-2027M. STRATEGIJĄ

Marijampolės VVG rengia naują 2023-2027m. vietos plėtros strategiją. Problemų analizei, poreikių , pasiūlymų ir pastabų teikimui, vyko diskusijos – susitikimai seniūnijų centruose  Liudvinave, Marijampolėje, Šunskuose , Gudeliuose, Igliaukoje.  Dalyvavo bendruomenių atstovai, verslininkai, ūkininkai, mokyklos,...

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.17 PAGAL  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse plėtoti” vyks 2023 04 03 17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Turizmas žmonėms ir apie žmones

Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmas žmonėms ir apie žmones“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:...

Turizmas žmonėms ir apie žmones

Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmas žmonėms ir apie žmones“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:...

Bandymų laboratorija

  Video apie projektą: https://www.youtube.com/watch?v=j_FDJPYB_Dg   Projekto Nr: MARI-LEADER-6A-D-11-10-2021/42VS-PV-21-1-03416-PR001, pavadinimas „Bandymų  laboratorija”, pareiškėjas Vaida Šverčiauskienė. Projekto tikslas. Plačiąja prasme: pagerinti vaikų laisvo laiko leidimo kokybę Sūduvos regione Siaurąja prasme: kaimo vietovėje įkurti edukuojančią sveikatingumo erdvę, tinkančią įvairaus...

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.16 PAGAL  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse plėtoti” vyks 2022 12 2017 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Parengiamoji parama

MARIJAMPOLĖS VVG  KAIMO  PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Marijampolės VVG  kaimo  plėtros strategijos rengimas“ Nr. 42PP-KM-22-1-03979-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“  veiklos sritį „Parengiamoji parama“. ...